Tietosuojailmoitus

Rekisterin nimi:
Keuruun museon asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:
Nimi: Keuruun museo /
Keuruun museosäätiö sr
Osoite: Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu
Muut yhteystiedot: museo(at)keuruu.fi


Museotoiminnan yhteydessä keräämme, säilytämme ja käsittelemme erilaisia henkilötietoja liittyen museon laki- ja sääntömääräisiin tehtäviin sekä asiakassuhteisiin ja palveluihin. Keräämme henkilötietoja vain, jos se on sääntömääräisten ja lakisääteisten tehtävien, toiminnastamme tiedottamisen, asiakassuhteen hoitamisen tai palveluidemme markkinoimisen kannalta ehdottomasti tarpeellista. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen edellä mainittujen asioiden hoitamiseksi, minkä jälkeen tiedot hävitetään.


Emme koskaan välitä, myy tai vaihda keräämiämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin museon ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoihin ei kohdisteta automaattista profilointia tai päätöksentekoa.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esimerkiksi museon verkkosivuilla olevilla lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kanavien kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista tai muista asiakassuhteeseen liittyvistä tilanteista, joissa asiakas antaa tietojaan museolle.


Keräämme asiakkailtamme seuraavat tai osan seuraavista asiakastiedoista:
Etu- ja sukunimet / yrityksen nimi / yhteisön nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Laskutusasiakkailta posti-/laskutusosoite
Asiakkaan itsensä antamat mahdolliset lisätiedot


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Keuruun museon sisällä. Museon henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Sekä digitaalinen että manuaalinen aineisto on suojattu tarvittavin teknisin ja organisatorisin turvatoimin ja käyttämämme järjestelmät on suojattu asianmukaisella tietoturvalla.

Keräämiämme henkilötietoja säilytetään ensisijaisesti EU:n ja ETA:n alueella. Joissakin tapauksissa henkilötietoja voidaan siirtää ja käsitellä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Tietosuojan
varmistamiseksi EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa käytämme vain sellaisten yritysten tarjoamia palveluita, jotka ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -järjestelyyn.


Henkilörekisteriimme kuuluvilla henkilöillä on oikeus pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistaan, virheellisten tietojen oikaisua ja puutteellisten täydentämistä, tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen sekä tietojen poistamista (pois lukien lakisääteiset rekisterit). Kutsuvieraslistan tilaajarekisteristä tietonsa voi poistaa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Aukioloajat

Keuruun museo on avoinna
ti - la klo 11–16.

Talvinäyttelyihin vapaa pääsy.
Kesänäyttelyyn pääsymaksu  8/5 € ja Museokortti. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Museon toimisto
museo@keuruu.fi

Info

museokortti logo sloganilla
Meille käy museokortti!

Löydät meidät myös Facebookista

- ja Instagramista!

- sekä Youtubesta!

Keuruun museo on esteetön.

Museonjohtaja

Laura-Kristiina Moilanen

040 965 5567
laura-kristiina.moilanen@keuruu.fi

 

Amanuenssi

Helena Kukkamo

040 965 5538
helena.kukkamo@keuruu.fi